timpaanNa onderzoek van het timpaan van de Stadhouderspoort is in 2002 is gebleken dat er weer nodig een restauratieslag gemaakt moest worden. Na een traject van diverse adviezen, kostenraming, vergunning en tussentijdse bijstellingen is de terracotta beeltenis in 2007 gerenoveerd. Helaas niet gerestaureerd, daar van het oorspronkelijk materiaal (na restauratie in de 20e eeuw) nog geen 50 % over was. Dit bleek pas na het lossen van de delen der beeltenis voor de restauratie. In geval van restauratie zou het timpaan naar Duitsland zijn gaan ivm het impregneren van de terracotta.
Het kleuren-onderzoek op het destijds gerestaureerde origineel heeft geen gegevens opgeleverd om de oorspronkelijke kleuren te achterhalen.

Timpaan met het wapen van Oranje Nassaus boven Stadhouderspoort

Met steun van de Raad van Adel zijn de heraldische wapen kleuren van de Nassaus bepaald. De overige kleuren bleken vrij van keus. RACM (Rijksdienst Archeologe, Cultuurlandschap & Monumenten) is niet tot een advies kunnen komen op basis van mogelijke historische feiten. Wel heeft RACM de kleur- en pigment adviezen ondersteund. Tevens heeft de ervaringsdeskundige van ICN mede geassisteerd. Uit het onderzoek konden geen feiten gevonden worden die de vlaggen betroffen. Zijn het gewestelijke vlaggen of Regimentsstandaarden? Zolang hier geen antwoord op komt blijven ze wit.

Dit Timpaan is niet afkomstig van de voormalige Bosschepoort, zoals eens gezegd. De leeuwen daar kijken andere kanten op en hebben hoedjes.

In het wapen is de Britse Orde van de Kousenband verwerkt:
In de vele honderden jaren na de oprichting van de zeer selectieve Orde van de Kousenband zijn er een indrukwekkend aantal bij gekomen, waaronder ook leden van het geslacht Oranje en Oranje-Nassau. Het merkwaardige is dat de Vader des vaderlands, Willem I Prins van Oranje niet werd uitgenodigd toe te treden tot de Orde van de Kousenband. De eerste van de Oranjes die aldus werd geridderd in de Orde van de Kousenband was Prins Maurits van Oranje. Daarna volgenden er meer.

De beeltenis is nu vervaardigd van gietmortel door middel van siliconen gietmallen van het origineel. De oorspronkelijke vulling heeft een bestemming in de expositieruimte van de HV-KMA, in het Koningin Wilhelmina paviljoen.

 

Geplaatste segmenten op glasplaat op rvs console in de “kasteelkamer” van het museum.