spanjaardsgat1

 

Beeld rapportage van het Spanjaardsgat

 Beeldrapportage van het Spanjaardsgat

 

 

De waterpoort in de zuidwestelijke vestingmuur van het kasteelcomplex tussen de Granaattoren de Duiventoren wordt ten onrechte het Spanjaardsgat genoemd. De naam verwijst naar de list met het Turfschip van Breda in 1590, toen de troepen van prins Maurits verborgen in het ruim van een turfschip het garnizoen Breda op de Spanjaarden wist te heroveren. De doorgang tussen de twee torens is echter pas vanaf 1610 gerealiseerd en uit tekeningen en gravures blijkt dat het turfschip aan de noordelijke zijde de slotgracht was binnengevaren. Het Spanjaardsgat vormt tegenwoordig met de twee zevenhoekige torens een natuurlijk decor voor het Spanjaardsgat Festival, een drieweeks muziek- en dansevenement in het voorjaar op een groot ponton in de singel. Ook vindt hier de traditionele intocht van Sint Nicolaas in Breda plaats.

De torens, gebouwd in Italiaanse stijl, zijn de overblijfselen van de uitbreidingen van de vestingswerken die Graaf Hendrik III van Nassau omstreeks 1530 realiseerde, voordat hij het kasteel liet ombouwen tot een paleis. Beide torens zijn ontworpen als geschutplaatsen en hadden oorspronkelijk een centrale open verbinding tussen de twee verdiepingen om de kruitdampen via een gat in het dak af te voeren. De torens hebben hun militaire functie al lang verloren. Tijdens restauratiewerkzaamheden (1903 – 1910) zijn de huidige bolletjes (uien) op de daken geplaatst, ook is er geen open verbinding meer tussen de twee verdiepingen. De gewelven van de onderste constructie zijn versterkt door middel van ribben van kalkzandsteen afkomstig uit dezelfde Belgische groeve die ook voor de Grote Kerk is gebruikt.

De zuidelijke toren, de Duiventoren, heeft in de benedenverdieping een protestante kapel en bovenin een bezoekerscentrum met een grote maquette van het hedendaagse kasteelcomplex. In de Granaattoren, de noordelijke toren, is in de onderste verdieping een rooms-katholieke kapel te vinden, de bovenverdieping herbergt een horeacavoorziening voor de cadetten en het personeel van de KMA, een wat bijzondere combinatie. In de gebedsruimtes krijgen de cadetten hun lessen geestelijke verzorging en worden er af en toe huwelijken van cadetten of leden van de vaste staf van de KMA ingezegend of vinden er doopplechtigheden plaats. Saillant is dat er in de periode dat er Indonesische cadetten aan de KMA werden opgeleid (1951 - 1957) in de gebedsruimtes ook plaats was voor Islamitische gebedsoefeningen.