Inhoudsopgave

Penning 25 jarig bestaan KMA 1828-1853
Penning 50 jarig bestaan KMA 1828-1878
Penning 100 jarig bestaan KMA 1828-1928
Penning 150 jarig bestaan KMA 1828-1978
Penning inhuldiging koningin Wilhelmina 1898
Penning Prins Hendrik 1934
Penning jubileum Koningin Wilhelmina 1898-1938
Penning groepswaardering Vierdaagse Nijmegen
Penning huwelijk Juliana-Bernhard 1937
Penning doop Prinses Beatrix 1938
Penning Prins Bernhard
Penning Juliana, prinses der Nederlanden
Penning Bevrijdingsdag  5 mei 1945
Penning herdenking slag in de Javazee 27 februari 1942
Penning mei 1940 2e depot infanterie
Penning Willem van Oranje (1943)

 

 

 Penning 25 jarig bestaan KMA 1828-1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penning 25 jarig bestaan KMA 1828-1853
Omschrijving:
Koperen penning ter ere van het 25 jarig jubileum van de KMA in 1853.
Voorzijde: Het wapen van Breda met daaromheen de tekst: XXV jarig bestaan te Breda der Koninklijke Academie voor de Zee- en Landmagt 1828-1853.
Achterzijde: De stad Breda aan de Liederentafel Euphonia, september 1853.
Doorsnede: 63mm diameter
 

 top

 Penning 50 jarig bestaan KMA 1828-1878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penning 50 jarig bestaan KMA 1828-1878

Omschrijving:
Bronzen penning ter ere van het 50-jarig jubileum van de KMA in 1878. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de K.M.A. in 1878 werd  namens het Gemeentebestuur en de bevolking van Breda een gouden herinneringsmedaille aan de Academie geschonken. Deze herinneringsmedaille, ontworpen door R.W. Klein, werd, voorzien van een oorkonde, op 25 november 1878 aangeboden door een commissie uit de burgerij bij monde van de toenmalige burgemeester van Breda Mr. E. de Man Ezn. In augustus 1899 werd dit unieke exemplaar uit de receptiezaal der Academie gestolen, zodat alleen nog bronzen exemplaren bestaan. Maar in plaats van de gouden medaille heeft de gemeente Breda een verguld exemplaar geschonken, die nu tezamen met de oorspronkelijke oorkonde van aanbieding in een lijst is gevat. Een exemplaar van de bronzen medaille werd geschonken door de dames Badon Ghijben in april 1917. Het tweede exemplaar is een geschenk van de Majoor der Infanterie b.d. W.J.J. Ledel.
Voorzijde:  Pallas Athene op een troon aan de poort der academie, uitreikende een zwaard aan een geslaagde cadet. Mars legt zijn hand op de schouder en wijst hem de toekomst. Daaronder: R.W. Kleijn del B. van Boxtel, F. Quos Probo Illustra als woorden van Pallas aan Mars. Randschrift: Conspicuum spargit in urbe jubar 1828-1878.
Achterzijde: Tussen twee lauwertakken onder het gekroonde wapen van Breda: S.P.Q.B. 50-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie te Breda 24 september 1878.
Doorsnede: 63mm diameter.
 

 top 

 Penning 100 jarig bestaan KMA 1828 - 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penning 100 jarig bestaan KMA 1828-1928

Omschrijving:
Bronzen penning ter ere van het 100-jarig jubileum van de KMA in 1928.
Voorzijde: KMA Breda 1828-1928, met opschrift: Aan de Koninklijke Militaire Academie tijdens het Gouverneurschap van Generaal-majoor van Everdingen.
Achterzijde: Krijger met zwaarden schild in relief. Het schild draagt het KMA monogram.
Doorsnede: 100mm
 

 top

 Penning150KMA.png
Penning 150 jarig bestaan KMA 1828-1978
Omschrijving:
Bronzen penning ter ere van het 150-jarig jubileum van de KMA in 1928.
Voorzijde: Cadet uit 1828 reikt vaandel uit aan cadet uit 1978, met op de achtergrond het kasteel van Breda, rechts en links in een lauwerkrans 1828-1978, met als gedeeltelijk opschrift. Koninklijke Militaire Academie.
Achterzijde: Gekroonde MA, daaronder de tekst: Komt Wapenbroeders Neërlands Zonen. Met randversiering van gekruiste sabeltjes.
Doorsnede: 60mm
 

  top

 

PenninginhWilhelmina.png

Penning inhuldiging koningin Wilhelmina 1898
Omschrijving:

Bronzen penning ter herinnering aan de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina in 1898.
Uitgereikt aan alle genodigden en militairen die aanwezig waren bij de inhuldiging en/of uitvoerig betrokken waren bij de voorbereidingen. Cadetten van de KMA vormden een erehaag vanaf het Paleis op de dam naar de Grote Kerk.
Voorzijde: Beeltenis van H.M. de Koningin met opgestoken haar en diadeem op het hoofd met opschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN.
Achterzijde: een gehelmde vrouw in gedrapeerd gewaad (Minerva) schudt de hand van koningin Wilhelmina, met kroon op het hoofd en mantel om de schouders, tussen hen in staat leeuw. INGEHULDIGD DEN 6 SEPTEMBER 1898.
Doorsnede: 60,3mm
Ontwerper Bart van Hove
Signaturen: achterzijde Begeer
 

 top

 Penning Prins Hendrik 1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penning Prins Hendrik 1934

Omschrijving:
Zilveren gedenkpenning van de in 1934 overleden Prins Hendrik. Gemaal van Koningin Wilhelmina.
Voorzijde: Linksgewend hoofd van Prins Hendrik in generaalsuniform. Opschrift: Hendrik Prins D. Ned., hertog V. Meckl.
Achterzijde: Grafsteen waarvoor een engel, met rechtsonder het wapen van Prins Hendrik. Prins Hendrik overleed in 1934.
Doorsnede: 65mm

  top

 Penning jubileum Koningin Wilhelmina 1898-1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penning jubileum Koningin Wilhelmina 1898-1938
Omschrijving:
Bronzen penning ter ere van het 40-jarig jubileum van de regeerperiode van H.M. Koninging Wilhelmina.
Voorzijde: Linksgewend hoofd van H.M. Koningin Wilhelmina, met het opschrift: Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Achterzijde: Zittende mannenfiguur met twee kinderen met de gekroonde W, waaronder het Rijkswapen, daarachter een boom met aan weerszijden de spreuk: onder deez' boom rust ik veilig. Opschrift: ter herinnering aan het 40-jarig Regeringsjubileum 1898-1938.
Doorsnede: 50mm

 top

 PenninggroepswaarderingVierdaagse.png
Penning groepswaardering Vierdaagse Nijmegen
Omschrijving:

Voorzijde: Het naar links gewend hoofd van Koningin Juliana met rondom het opschrift: ''Juliana Koninging der Nederlanden''.
Achterzijde: Lauwertakken met rondom het opschrift: '' Koninklijke Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding''. Groepswaarderingsprijs van het KMA detachement dat in juli 1963 deelnaam aan de vierdaagse afstandmarsen.
Het komt ook voor dat het onderdeel waaraan de penning word uitgereikt met het jaartal van deelname aan de achterzijde worden gegraveerd.
Doorsnede: 52mm

 top

Penning huwelijk Juliana-Bernhard 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penning huwelijk Juliana-Bernhard 1937
Omschrijving:

Deze bronzen herinneringspenning is door het departement van justitie geslagen ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard op 7 januari 1937 te Den Haag. Het ontwerp is van J.J. van Goor. Deze penning werd uitgereikt aan dienstdoende Rijksveldwachters en militairen van het Korps Politietroepen en Koninklijke Marechaussee. Dit exemplaar is uitgereikt aan kapitein der Artillerie J.D. Gras (1913-1999) die als commandant van een detachement politietroepen de erewacht vormde.
Doorsnede: 50mm

top

 PenningdoopBeatrix.png
Penning doop Prinses Beatrix 1938
Omschrijving:
Bronzen penning ter herinnering aan de doop van Prinses Beatrix op 12 mei 1938.
Voorzijde: Gekroond kinderfiguurtje, waarboven een vliegende duif. Opschrift: Ter herinnering aan de doop van Prinses Beatrix.
Achterzijde: Wapen van H.K.H. Prinses Beatrix. Opschrift: Groote kerk 12 mei 1938 's-Gravenhage (MR).
Doorsnede: 50mm
 

 top

 Penning Prins Bernhard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penning Prins Bernhard
Omschrijving:
Gedenkpenning ter ere van Prins Bernhard.
Voorzijde: Linksgewend hoofd van Prins Bernhard. Opschrift: Bernhard Prins der Nederlanden.
Achterzijde: Wapen van Prins Bernhard omgeven door bloeiende ranken. Opschrift: Quo non ascendet.
Doorsnede: 60mm

top

PenningPrinsesJuliana.png

Penning Juliana, prinses der Nederlanden
Omschrijving:

Bronzen legpenning.
Voorzijde: Portret Juliana (gezicht naar rechts), tekst: ''Juliana, prinses der Nederlanden''. Links van het portret is een muntmeesterteken aanwezig.
Achterzijde: Persoonlijk wapen van prinses Juliana met een kroon erboven. Het wapen is aan beide zijden omgeven door een bloemenkrans. Daar omheen loopt een ribbel/golvende rand. Tekst: ''L'orange Fleurira''

Doorsnede : 60mm 

 top

 Penning Bevrijdingsdag  5 mei 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penning Bevrijdingsdag  5 mei 1945
Omschrijving:

Witmetalen penning ter herdenking van de bevrijding aan het einde van de tweede wereldoorlog.
Voorzijde: De Nederlandse maagd staand naar rechts, met Nederlandse vlag en ontbloot zwaard,op een door parcen gedragen schild. Links van haar is een bovenaanzicht van Nederland afgebeeld. Rechts van haar drie vogels in vlucht. Aan de rand staat de tekst:
''GEEN VOLK IS WAARLIJK VRIJ. DAT NIET ZICHZELF BEVRIJDT''.

Achterzijde: In de aarde geplant houten kruis met een soldaten helm, begroeid met klimop en omgeven door de vlaggen van Nederland en de voornaamste bondgenoten (Rusland, Engeland en Amerika), onder het kruis het opschrift, waaronder de oorlogsdraak en swastiki. Daaronder de tekst ''EEN NIEUWE DAGERAAD''. Onderaan de penning staat de tekst: ''5 mei-1945''
Doorsnede : 70,84mm
Ontwerper : Martinus Kutterink
* Witmetaal 90% tin en 10% koper
* Parcen (latijn Parcae), de Romeinse Schikgodinnen. Parca was bij de Romeinen oorspronkelijk een geboortegodin (vgl. parere, 'ter wereld brengen').
 

 top

 PenningSlagJavazee.png

Penning herdenking slag in de Javazee 27 februari 1942
Omschrijving:

Bronzen legpenning ter herinnering aan de befaamde slag in de Javazee in 1942.
Voorzijde: Portret van Schout bij nacht K.W.F.M. Doorman (gezicht naar links). Daarboven de tekst: ''K.W.F.M. Doorman schout bij nacht''.
Achterzijde: Afbeelding van de kruiser Admiraal de Ruijter. Daarboven een bovenaanzicht van Nederlands-Indie rondom de Javazee met daarboven de tekst: ''Ik val aan, volgt mij''. Onder de kruiser de tekst: ''Slag in de Javazee 27 Februari 1942''.
Een ontwerp van Pol Dom.
Schout bij nacht Karel Doorman, commandant van de geallieerde vlooteenheid van Nederland en Groot-Britannië, heeft vanaf de kruiser Admiraal de Ruijter in de Javazee in 1942 de opmars en invasie van de Japanse troepen en zeemacht naar Nederlands Indie geprobeerd tegen te houden door slag te leveren met de overmachtige Japanse Zeemacht, met de spreuk "Ik val aan, volgt mij" heeft hij gestreden tot het laatste moment. Na het verlies van deze zeeslag hadden de Japanners vrij spel in Nederlands Indie en Zuid-Oost-Azie.
Doorsnede: 60mm 

 top

 Penning mei 1940 2e depot infanterie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penning mei 1940 2e depot infanterie
Omschrijving:

Bronzen penning ter herdenking van meidagen 1940 voor het II depot infanterie.
Voorzijde: Toont een wapenschild met kroon met op het wapen 2 gekruiste sleutels. Eronder zijn 2 lauwerkransen afgebeeld. Links en rechts van het wapen staat de tekst: '' 10-14 mei 1940''.
Achterzijde: Toont 2 gekruiste geweren met bevestigde bajonetten. Rondom de tekst: ''Koninklijke landmacht'' en ''infanterie''. Rondom de geweren ''15e'' ''10e'' '22e'' ''Depot Bat.''
Tijdens de Duitse inval in Nederland 1940 bestond het 2e depot infanterie uit het 10e depot bataljon, 15e depot bataljon en 22e depot bataljon.
Doorsnede: 50mm 

  top

 Penning Willem van Oranje (1943)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penning Willem van Oranje (1943)
Omschrijving:

Bronzen penning.
Voorzijde: Een portet van Willem van Oranje (gezicht naar rechts) op 48 jarige leeftijd met een baton in zijn hand. Schuin voor hem staat een tafel afgebeeld met daarop een helm en metalen handschoenen. Rondon de tekst: ''Willem Prins van Oranje . Graaf van  Nassau . AET 48''. Op de rand van de afgebeelde tafel is een signatuur aanwezig van de ontwerper.
Achterzijde: Griekse mythologie die verwijst naar de Nederlandse opstand. Het toont de Nederlandse maagd op een troon. In haar rechterhand houd zijn een speer vast met daarop een vrijheidshoed. Op haar schoot ligt een opengeslagen boek. Op het schild bij haar benen staan samengebonden pijlen afgebeeld (symbool voor de Nederlanden). Links naast de maagd staat Willem van Oranje afgebeeld. Onder hem kruipen slangen. Willem van Oranje vertrapt de slangen en heeft een speer in zijn hand waarmee hij de slangen steekt. Willem van Oranje symboliseert hier het verzet. Rechts van de vrouw staat een priester afgebeeld (symbool voor het geloof) in toga en wijst met zijn vinger naar boven. Rondom het devies van de watergeuzen: ''In alle druc en rou malcander biet de hand . In alles zijt getrou gods kerk en 't vaderland''.
Deze penning is in 1943 uitgegeven en geslagen uit oorlogsmetaal. De penning draagt de boodschap uit dat men moet volharden in het verzet tegen de bezetter. Men doet dit door te verwijzen naar de tijd van de Nederlandse opstand tegen het Spaans gezag. De afbeelding aan de voorzijde is naar een gravure van Goltzius uit 1581, waar Willem van Oranje als 48-jarige is afgebeeld.
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd in anti-Duitse propaganda het huis van Oranje vaker gebruikt als symbool tegen de bezetting. Zo maakte men bijvoorbeeld ook kettingen en draagspelden van kwartjes met de beeltenis van Koningin Wilhelmina als teken van Oranjegezindheid.
Doorsnede: 60mm 

 top

 Penningofficieren4regiment.png
Penning officieren 4e regiment 1940-1945
Omschrijving:

Bronzen penning ter ere van de officieren van het 4e Regiment Infanterie. Dit regiment werd in 1939 gemobiliseerd, vocht in mei 1940 tegen de Duitse inval en de officieren raakten tijdens de oorlog in krijgsgevangenschap.
Voorzijde: Een hek van prikkeldraad waarbij tussen een driehoek van prikkeldraad 2 handen elkaar de hand schudden. De linkerhand stelt een metalen handschoen van een harnas voor. Onder de tekst: ''14 mei 1940 - 5 mei 1945''.
Achterzijde: Geeft weer de omgeving tussen +- Noordwijk aan Zee tot Leiden. ''Rondom de tekst officieren 4e regiment infanterie'' en ''24-29 augustus '39 . 10-14 mei 1940''.
Doorsnede: 50mm 

  top
   

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 top