Stadhoudespoort 

 Jan van Polanen bouwt van 1350-1362 zijn burcht. Deze wordt geheel omgeven door een binnen- en een buitengracht en is vanaf de zijde van het latere Kasteelplein toegankelijk door een poortgebouw. Jan IV van Nassau omringt 1462 het gebied met muren en torens, waarbij de ingang van de burcht wordt verplaatst in de richting van het park Valkenberg. Nabij de rode klinkerweg, welk thans zuid-noord over het plein loopt, moet een muur hebben gestaan met torens en een galerij. In deze muur is een poort gemaakt in de as oost-west met de Henricuspoort.  Hendrik III van Nassau bouwt de zogenaamde ‘dikke muur’ aan de stadszijde. Deze muur bestaat nog steeds, met de poort waarvan alleen de plaats nog oorspronkelijk is. De afsluiting van de poort aan de noordzijde van de muur komt tot stand in 1773 onder Stadhouder Willem V. omgeven door het devies van de Orde van de Kouseband  ‘Honi soit qui mal y pense’ (wee degene die er slecht van denkt). De zuid zijde van de Stadhouderspoort is in 1959 gerestaureerd.