Inleiding

Het Kasteel van Breda heeft weinig geleden onder krijgsverrichtingen, maar des te meer onder de diverse bouwpastoors.

De list met Turfschip en Spinola hebben het bouwvolume nauwelijks beroerd. Na de enorme metamorfose van middeleeuwse stad naar vestingstad, is alleen op onderdelen de bouw veranderd.

  • Graaf Hendrik III van Nassau heeft in 1535 de “middeleeuwse stad met burcht” omgezet naar “vestingstad met paleis” (Palazzo a Fortezza).
  • Stadhouder-koning Willem III heeft net voor 1700 het paleis afgebouwd en voornamelijk de gebouwen en grachten tussen het Valkenburg en het paleis geslecht om meer visuele ruimte te creëren (in de sfeer van Versaille).
  • Prins Hendrik (broer van Koning Willem I) heeft in 1826 ten behoeve van de KMA het paleis opgehoogd met een verdieping + vleugels. Later in 1860 bij het slechten van de vestingen is het terrein vergroot.
  • Van lieverlee heeft de dienst Gebouwen Werken en Terreinen (DGW&T) van defensie allerlei facilitaire gebouwen als strooigoed over het terrein verspreid, die na WO II weer zijn gesloopt.
  • Vanaf ca 1960 is de hoogbouw op het voormalige bastion “de Batterij” gekomen en een cadettenflat op de locatie van de stallen aan het Kasteelplein.

    Dit overzicht beoogt een impressie te geven van het meeste wat geweest is, ergo:
    “Verloren Kasteel Panden”

 

De maquette van 1535 in grijs versmolten van het huidige Kasteel

Overzicht verloren Kasteelpanden

Allereerst ziet U vijf eeuwen aan kaarten en/of plattegronden, daarna wordt met de windroos klok gewijs de verloren panden weergegeven:

Vijf eeuwen plattegronden

 Plattegrond van middeleeuwse burcht

Plattegrond voor 1500. Plattegrond van middeleeuwse burcht. Van de gebouwen van toen resteert alleen de Rekenkamer

  1500-1600. De Maurits kaart is gebaseerd op de situatie ten tijde van het 12 jarige bestand. Uitgangssituatie 1535 na sloop Polanen burcht. Deze kaart is om militaire redenen gemaakt.

 

1700 Kasteelfragment van stad maquette Breda van Rijksmuseum (gemaakt in 1750 door Cornelis Berger), nu tijdelijk in het Breda's museum.

  Kaart archief Den Bosch rond 1800

1800. Kaart (uit het archief Den Bosch) tussen komst KMA (1828) en de inplanning voor de ommanteling van de vesting (1860).

 

Foto gemaakt tussen de wereld oorlogen

1900  Foto tussen WO I en WO II. Het oude Bastion heet nu de Batterij.

Luchtfoto 2007

2000 Luchtfoto uit 2007 (Renovatie zuidwal ivm tijdelijke brug)

 

 

Schaalmodel 1910

Schaal model Kasteel/Paleis van voor de KMA in 1910 tijdens een tentoonstelling in het Wilhelminapark