user_mobilelogo

Inleiding

Het Kasteel van Breda heeft weinig geleden onder krijgsverrichtingen, maar des te meer onder de diverse bouwpastoors.

De list met Turfschip en Spinola hebben het bouwvolume nauwelijks beroerd. Na de enorme metamorfose van middeleeuwse stad naar vestingstad, is alleen op onderdelen de bouw veranderd.

  • Graaf Hendrik III van Nassau heeft in 1535 de “middeleeuwse stad met burcht” omgezet naar “vestingstad met paleis” (Palazzo a Fortezza).
  • Stadhouder-koning Willem III heeft net voor 1700 het paleis afgebouwd en voornamelijk de gebouwen en grachten tussen het Valkenburg en het paleis geslecht om meer visuele ruimte te creëren (in de sfeer van Versaille).
  • Prins Hendrik (broer van Koning Willem I) heeft in 1826 ten behoeve van de KMA het paleis opgehoogd met een verdieping + vleugels. Later in 1860 bij het slechten van de vestingen is het terrein vergroot.
  • Van lieverlee heeft de dienst Gebouwen Werken en Terreinen (DGW&T) van defensie allerlei facilitaire gebouwen als strooigoed over het terrein verspreid, die na WO II weer zijn gesloopt.
  • Vanaf ca 1960 is de hoogbouw op het voormalige bastion “de Batterij” gekomen en een cadettenflat op de locatie van de stallen aan het Kasteelplein.

    Dit overzicht beoogt een impressie te geven van het meeste wat geweest is, ergo:
    “Verloren Kasteel Panden”

 

De maquette van 1535 in grijs versmolten van het huidige Kasteel

Overzicht verloren Kasteelpanden

Allereerst ziet U vijf eeuwen aan kaarten en/of plattegronden, daarna wordt met de windroos klok gewijs de verloren panden weergegeven:

 

Schaalmodel 1910

Schaal model Kasteel/Paleis van voor de KMA in 1910 tijdens een tentoonstelling in het Wilhelminapark