Blokhuis aangezicht vanaf de paradeOorspronkelijk heeft het Blokhuis uit twee gedeelten bestaan; het omstreeks 1688 afgebroken Plombé, een soort toren die gestaan heeft op de plaats waar nu het terras is en het Blokhuis zelf. Ter hoogte van de waterspiegel zijn aan de zuidzijde nog de dichtgemetselde schietbogen te zien, waarmee de daar opgestelde artillerie over de gracht kon vuren. Het Blokhuis is onder meer bewoond geweest door Willem van Oranje en zijn eerste gemalin Anna van Egmond, Gravin van Buren. In 1923 wordt het Blokhuis ingericht als woning voor de Gouverneur de KMA. Bij de functie van Gouverneur KMA hoort namelijk de verplichting om in het Blokhuis te wonen. Net als de cadetten woont ook de Gouverneur ‘intern'. 

Blokhuis de woning van de gouverneur van de KMA