't VoskeTien meter verwijderd van de noordelijke hoek van het kasteel staat het herdenkingsmonument ter herinnering van het ‘Turfschip van Breda’ in 1590. Op 3 maart 1590 smokkelde turfschipper Adriaan van Bergen soldaten van Prins Maurits het Spaanse kasteel van Breda in. De prinsgezinde troepen veroverden het kasteel, waarna de Spaans-Italiaanse bezettingstroepen de stad uitvluchten. Boven op de sokkel staan een vos (de list) en het vaandel (Prinsenvlag, wapen van Nassau), waarmee de trouw aan het vaderland wordt aangeduid. Het Bredase gemeentebestuur heeft op 4 maart 1940 het monument op de plaats waar het schip afmeerde onthuld. Het is ontworpen door P.A.H. Hornix en is gemaakt van gemalen natuursteen, vermengd met cement. Op een van de zijden is een plattegrond met het voormalige kasteel van Breda in reliëf aangebracht. In het jaar 2000 heeft de KMA het Voske laten opknappen, waardoor de letters weer goed te lezen zijn.