Naam: Stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA)
Opgericht:
18 december 2003
Nummer Kamer van Koophandel: 
20113065
RSI-nummer: 812960749
Administratief adres: Kasteelplein 10DA
Postadres: Nederlandse  Defensie Academie, t.a.v. stichting Historische Verzameling KMA, Postbus 90002, 4800 PA Breda
Bezoekadres: Kraanstraat 4, 4811 MA Breda
Telefoon: 0765273718 (alleen op dinsdagen)
e-mail: hv.kma[ad]@mindef.nl
website: www.kasteelvanbreda.nl
Actief in de sector: Kunst, cultuur en expositie in Nederland
Aantal (vaste) vrijwilligers: 20
Doelgroepen: Algemeen publiek, kinderen en (voormalig) defensiepersoneel waaronder veteranen

Doelstellingen
De Stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA) is opgericht op verzoek van de gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie om namens hem de cultuurhistorische collectie van de KMA te beheren en toegankelijk te maken voor het publiek. 

De volledige statutaire doelstellingen van de stichting luiden als volgt:

 • Het beheren van de cultuurhistorische collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het opgeheven Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten.
 • Het verzamelen van voorwerpen waarmee de cultuurhistorische collectie kan worden aangevuld en waarmee ook in de toekomst de historie en tradities van de opleidingen aan de Koninklijke Militaire Academie kan worden vastgesteld.
 • Het bestemmen van de aanwezige ruimten waarin de collectie dient te worden ondergebracht.
 • Het realiseren van toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek.

Bestuur
A.W. Keijsers (Voorzitter)
A.J.W.A. Giesbers (secretaris)
J.L. Voetelink (penningmeester)
F.J.E.M. van Gool (lid, collectiebeheerder)
K.G Schaafsma (lid)
A.W.M. van der Grinten (lid, blanke wapens en logistiek)
Prof. dr. W. Klinkert (vertegenwoordiger commandant NLDA)


Ondersteuning
S.A.M. Wulffaert (speciale projecten)
B.H.C.M. van de Calseijde (historisch onderzoek)
Ir. R. Agasi (werkgroep bouwhistorisch onderzoek/Nassau Vastgoed)
J. Brinkhof (werkgroep bouwhistorisch onderzoek/Nassau Vastgoed)
H.C.W.J. Meijers (webmaster)
A.J.A. Beekmans (technisch onderhoud)
J. Sijstermans (werkgroep fotoarchief
)
R. van Dorst (coördinatie rondleidingen)

Belangrijkste activiteiten
Het Kasteel van Breda heeft de status van nationaal monument en is door de RCE aangemerkt als Interieurensemble in het kader van de Erfgoedwet. Het kasteel is sinds 1403 het stamslot van de Nassaus in Nederland en sinds 1828 is hier de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd. De KMA beschikt over een rijke cultuurhistorische collectie van meer dan 1.000 objecten, die verspreid over het terrein worden tentoongesteld en worden beheerd door de stichting.          

De stichting HV KMA faciliteert de toegankelijkheid van het militaire kasteelcomplex binnen de mogelijkheden van Defensie door middel van onderstaande activiteiten: 

 • Beheer en ontsluiting van de cultuurhistorische collectie aanwezig op het kasteelcomplex.
 • Verzorgen van rondleidingen voor het algemene publiek (circa 5.000 per jaar).
 • Verzorgen van rondleidingen voor specifieke groepen, o.a. scholieren, historische gezelschappen, studenten, (voormalige) defensiemedewerkers en veteranen (circa 2.00 per jaar).
 • Organiseren van openstellingen van het het kasteelcomplex bij bijzondere gelegenheden, met name de landelijke Dag van het Kasteel op 2e Pinksterdag en de Open Monumentendagen (samen circa 8.000 bezoekers).
 • Openstellen van de permanente expositieruimte in het Koningin Wilhelmina Paviljoen, iedere dinsdag vrij toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur en tijdens bijzondere gelegenheden, waaronder Koningsdag, de Bredase Cultuurnacht en het nationale Museumweekend (circa 2.000 bezoekers).
 • Bouwhistorisch onderzoek van het kasteelcomplex.
 • Publiceren van eenvoudige cultuurhistorische publicaties over het kasteel en zijn (voormalige) bewoners.

Ontstaansgeschiedenis van de cultuurhistorische collectie van de KMA: Zie onder hoofdstuk "Collectie" elders op deze site.

Vrijwilligers-/beloningsbeleid

 • De vrijwilligers van de Historische Verzameling KMA, ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.
 • Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor gemaakte kosten, o.s. reizen en educatie.
 • Bestuursleden zijn vrijwilligers, die voor hun activiteiten als bestuurder geen beloning ontvangen.

Inkomsten van de stichting  

 1. Bijdragen van deelnemers aan rondleidingen
 2. Giften van bezoekers aan de expositie
 3. Overige giften en donaties

Kosten van de stichting

 1. Onderhoud van de collectie
 2. Kosten expositieruimte
 3. Kosten vrijwilligers

In onderstaand schema vindt u het financieel overzicht over 2022.   Totaal waren de uitgaven over  2022 €16.531,-. De directe inkomsten uit oa rondleidingen bedroegen € 5.566,-. De NLDA heeft  €12.700,- bijgedragen (met name evenementen, onderhoud en vrijwilligers dag november).
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg op 1 januari 2022 van €23.400. Op 31 december 2022 was dit €25.200.

  

  Financieel overzicht 2022

uitgaven

  inkomsten

  Vrijwilligers

 €  2.641,00

 

  Onderhoud collectie

 €  5.600,00

 

  Evenementen

 €  7.950,00

 

  Reiskosten/Overig/admin

 €    340,00

 

  Rondleidingen/Verkoop/

 

 €  5.660,00

  Donaties

   

  NLDA ondersteuning

 

 € 12.700,00

  Saldo  €  1.829,00  

  Totaal

 € 11360,00

 € 18.360,00