user_mobilelogo

De Almanakcommissie acht het zich een eer U te kunnen mededelen, dat zij de Heer H.J. Wolf (bibliothecaris KMA) bereid heeft gevonden gedurende de komende jaren telkens een levensbeschrijving samen te stellen van enkele Gouverneurs in volgorde van hun benoeming in deze functie.
Wij zijn de Heer Wolf voor zijn bereidwillige medewerking veel dank verschuldigd.

Dit vormt de basis voor de informatie zoals U die op deze site over de gouverneurs zult vinden.

 Lgen (Artillerie)  C.A. Gunkel  1828-1830
 Genm (Artillerie)  H.G. Seelig  1836-1852
 Genm (Artillerie
 Jhr. J.K. Ridder van Rappard
 1852-1855
 Genm (Infanterie)
 I.W. Walther
 1855-1857
 Genm (Infanterie)
 I. Scheltus
 1857-1861
 Lgen (Artillerie)
 J.P.C. van Overstraten
 1861-1867
 Kol (Infanterie)
 A.C.A. Schönstedt
 1867-1868
 Kol (Infanterie)
 A. Engelvaart
 1868-1871
 Maj (Generale Staf)
 J.M. van der Star
 1871-1872
 Genm (Infanterie)
 A. Engelvaart
 1872-1876
 Genm (Infanterie)
 N. van Willes
 1876-1878
 Kol (Artillerie)
 M.C.F. Simon
 1878-1883
 Kol (Generale Staf)
 Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael
 1883-1885
 Kol (Artillerie)  L.G. Berends  1885-1886
 Genm (Infanterie)
 J.N.A. Baron Taets van Amerongen
 1886-1890
 Genm (Infanterie)
 H.F.C. Hardenberg
 1890-1891
 Kol (Artillerie)
 G.F.W. Borel
 1891-1894
 Kol (Artillerie)
 C.L. Pesch
 1894-1898
 Kol (Infanterie)
 J.T.T.C. van Dam van Isselt
 1898-1900
 Genm (Infanterie)
 F.H.A. Sabron
 1900-1905
 Genm (Infanterie)
 Jhr. L.C. van den Brandeler  1905-1911
 Genm (Artillerie)
 H. Kemper
 1911-1915
 Genm (Artillerie)
 J.W.P. van Hoogstraten
 1915-1919
 Genm (Artillerie)  Jhr. J.H. Röell  1919-1923
 Genm (Artillerie)
 G.G. van Everdingen  1923-1929
 Genm (infanterie)
 C.J.H. van der Harst
 1929-1934
 Genm (Cavalerie)
 H.C.G. Baron van Lawick
 1934-1945
 Bgen (Infanterie)
 K.F. Puffius
 1948-1954
 Kol (Cavalerie)
 W. Kloppenburg
 1954-1959
 Genm (Cavalerie)  W.C.H. van Reede
 1959-1964
 Lgen (Genie)
 A.V. van den Wall Bake  1964-1969
 Genm (Kon. Luchtmacht)  J.N. Mulder
 1969-1971
 Genm (Cavalerie)
 W.K. Brederode
 1971-1976
 Genm (Infanterie)
 M.H. von Meijenfeldt
 1976-1980
 Genm (Kon. Luchtmacht)
 D. Klik
 1980-1984
 Genm (Artillerie)
 H. Leeflang  1984-1989
 Genm (Kon. Luchtmacht)
 mr. G.C.G. Borst
 1989-1992
 Genm (Artillerie)
 P.H.M. Messerschmidt
 1992-1995
 Genm (Kon. Luchtmacht)  F.J.M. Vogelpoel  1995-1998
 Genm (MPSD)  Drs. G.J.C. Roozendaal  1998-2001
 Genm (Kon. Luchtmacht)  C.G.J. Hilderink  2001-2004
 Genm (Artillerie)  Drs. A.G.D. van Osch  2004-2007
 Genm ((Kon. Luchtmacht)  Mr. S. van Groningen  2007-2010
 Genm (Technische Staf)  Ir. R.G. Tieskens  2010-2012
 Genm (Infanterie)  T.W.B.Vleugels  2012-2013