Rodrigo Mendoza Voordat Hendrik III zijn Slot van Breda verbouwde naar een “Palazzo in Fortezza” naar Italiaans voorbeeld deed hij inspiratie op tijdens de reis met Keizer Karel V (in wiens wereldrijk de zon nooit onder ging) door Spanje en later door Italië. De renaissancebouwkunst was in Spanje net van start gegaan terwijl Holland er nog geen weet van had. Karel V was er uitermate van onder de indruk en heeft prompt daar het nodige laten verrijzen. De steden Ubeda, Baeza & Sivilla getuigen daarvan.
In de laatste stad heeft Karel V zijn bruid Isabelle van Portugal gehuwd. Ook Hendrik III haalde in Spanje zijn bruid markiezin Mencia de Mendoza op inclusief het kapitaal waarmee hij zijn paleis in Breda financierde (op instigatie van Karel V om politieke machten te spreiden).
De stad Breda vernoemde een Lyceum naar Mencia.

Tijdens het bezoek van Karel V aan het Alhambra, bezocht Hendrik III het stamslot van zijn bruid te La Calahorra. Deze ligt op een bergtop aan de voet van de Siërra Nevada Het is nu een verlaten robuust sober middeleeuws kasteel, welke beheerd wordt door een bejaarde nazaat van de Mendoza familie, die de poort opent met een sleutel van ca een voet lengte.

Burcht van Mendoza        Buitenwal van de Burcht van Mendoza        De houten toegang tot de burcht van mendoza

Mandoza burcht te La Calahorra (nabij Grenada)

Bij het betreden van zo’n middeleeuws slot à la het Muiderslot verwacht je allerlei donkere ruimten en spelonken, maar de binnenkomst was overweldigend.
De “Geest van Verlichting” van het Renaissance era (na de “Donkere” middeleeuwen) overspoelt je hier letterlijk;
>Deze binnenplaats is weggelopen naar het Kasteel van Breda. <
Binnenplaats, Gewelfde colonnade en Statietrap moeten de inspiratiebron zijn geweest voor Hendrik III om zijn “Palazzo in Fortezza” in Holland te bouwen. In ieder geval was het mooiste dat hij tot dan toe gezien had, zo schreef hij aan zijn broer.

Binnenplaats Burcht mendoza met Italiaans marmer uit Carrara Binnenplaats met italiaans marmer uit CarraraBinnenplaats met Italiaans marmer uit Carrara

De burcht is ca 1510 gebouwd op of met de resten van een Moorse voorganger. Grootvader Mendoza (kardinaal) verkreeg dit Markiezaat vanwege zijn verdienste bij de verdrijving van de Arabieren. Vader Mendoza (bastaardzoon & rokkenjager) snoof in Italië de renaissancegeur op en (ver)bouwde het slot naar deze verlichte stijl. Het buitenwerk is uit natuursteen van de Siërra opgetrokken. De binnenplaats, nog geheel origineel, is geheel van Italiaans marmer. Bij gebrek aan opgeleide Spaanse Renaissancearchitecten in die dagen is het ontwerp en fabricage van Italiaanse bodem. Het geheel werd verscheept als een soort bouwpakket. Een logistiek huzarenstukje om dit over of om de Siërra Nevada te krijgen. Tevens een vroege coproductie tussen een Italiaanse en een Spaanse architect.

Gewelfde colonnade met Korinthische zuilen     Gewelfde colonnade met Korinthische zuilen     Gewelfde colonnade met Korinthische zuilen

Gewelfde colonade met Korinthische zuilen

Graaf Hendrik III van Nassau deed het slimmer; hij haalde de Italiaanse architect Bologna naar Holland en bouwde voor zijn Mencia een passend verblijf. Vanwege het kille klimaat hier werd de open galerij van de leefverdieping (piano mobiel) al tijdens de bouw voorzien van ramen.

Open Statietrap naar Piano Mobiel (leefverdieping)   Open statie trap naar Piano Mobiel (leefverdieping)

Open statie trap naar Piano Mobiel (leefverdieping)

De statietrap is helaas in Breda gesloopt in 1826. Alleen de kelderingang rest nog.