Frederik hendrik PoortDe poort is gebouwd ter herinnering aan het schitterend wapenfeit van de herovering van Breda in 1637 door Frederik  Hendrik, waardoor de stad en het paleis voorgoed in Nederlands bezit komen.  Frederik  Hendrik vertoeft verscheidene malen op het Bredase slot met zijn gemalin Aamalia van Solms. Boven de poort is goed te zien dat de bovenste verdieping en de beide zijvleugels later zijn bijgebouwd met een donkere kleur baksteen. De extra verdieping en de vleugels waren nodig voor het legeren van cadetten. Tussen 1826 en 1828 vonden de verbouwingen plaats en op 1828 is de koninklijke Militaire Academie opgericht. In dit jaar bewoonden de eerste cadetten het kasteel. De eerstejaars slapen nog steeds in het kasteel