user_mobilelogo

1826
Bij Koninklijk Besluit geeft Willem I opdracht tot vestiging van de Koninklijke Militaire Academie in het Kasteel van Breda. De opleiding voor genie- en artillerie-officieren te Delft wordt opgeheven.
1827
Vaststelling van het reglement voor de opleiding van officieren van alle wapens en de ingenieurs van waterstaat aan de KMA.

1828
Inwijdingsrede ter opening van de Koninklijke Militaire AkademieDe eerste cadetten komen aan. Prins Frederik opent de KMA officieel op 24 november.

 

 

 

 

De Eerste Almanak der Koninklijk Militaire AkademieDe Eerste Almanak

1828 - 1830
Luitenant-generaal der Artillerie C.A.Gunkel,
Gouverneur der K.M.A. 

1830

Wegens de Belgische opstand worden de lessen gestaakt en de cadetten, voor zover zij niet uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig zijn, bij het leger ingelijfd.
1830 - 1836
Majoor der Artillerie Maximilien Henri Steenberghe
Majoor der Artillerie M.H. Steenberghe
waarnemend gouverneur der K.M.A.

1836 - 1852
Luitenant-Generaal der Artillerie H. G. Seelig
Gouverneur der K.M.A.
1836

Heropening van de KMA. Het instituut bereikt grote bloei en internationale erkenning onder de generaals H.G. Seelig en LP. Delprat. Er wordt een begin gemaakt met de opleiding van officieren voor het Oostindische Leger.
1845
Overplaatsing van de opleiding van ingenieurs voor waterstaat naar Delft.
1850-1857
Opleiding van adelborsten aan de KMA.
1852 - 1855
Generaal-majoor der artillerie Jhr J. K. Ridder van Rappard
Gouverneur der K.M.A.

1855 1857
Generaal-majoor der Infanterie I. W. Walther
Gouverneurder K.M.A.

1857 - 1861
Luitenant-Generaal der Infanterie I. Scheltus
Gouverneur der K.M.A.

1861 - 1867
Luitenant-generaal der Artillerie J. P. C. van Overstraten
Gouverneur der K.M.A.

1863

Wet op het Middelbaar Onderwijs.
1867 - 1868
Kolonel der Infanterie A. C. A. Schönstedt.
Gouverneur der K.M.A.

1868
Eerste almanak door cadettensamengesteld.
1868 - 1871
Luitenant-kolonel der Infanterie A. Engelvaart.

Gouverneur der K.M.A.
1868- 1890
De hogere krijgsschool in Breda gevestigd.
1869
Leeftijd van toelating tot de KMA verhoogd van 14-18 naar 17-20. Een betere koppeling met het middelbaar onderwijs wordt bereikt door de Academiewet.
1870
Korte onderbreking van de opleiding als gevolg van de mobilisatie van het Nederlandse leger wegens de Frans-Duitse oorlog.
1871 - 1872
Majoor van de Generale Staf J. M. van der Star.

Gouverneur der K.M.A.
1872 -1876
Luitenant-kolonel der Infanterie A. Engelvaart.

Gouverneur der K.M.A.
1876 -1878
Generaal-majoor der Infanterie N. van Willes
Gouverneur der K.M.A.

1878

Eerste wapenvereniging opgericht: Kilacadmon (cavalerie).

 Cavalerie-Revolverschietvereniging Kilacadmon opgericht 22 oktober 1878
1878 - 1883
Kolonel der Artillerie M.C.F. Simon.
Gouverneur der K.M.A.

1879
Opening van de Cadettensociëteit op de Grote Markt in Breda.
1879
Op 23 november 1879 vaardigt de dan nog Luitenant-kolonel Simon een verbod uit om te roken in de Uitspannigszaal. Ook toen hadden we problemen met het roken. De aanleiding tot het verbod ligt wel op een ander gebied.
Verbod om te roken door alle cadetten op de Uitspanningszaal
1883 - 1885
Kolonel van de Generale Staf J. C. C. den Beer Poortugael
Gouverneur der K.M.A.

1884

Eerste Assaut.
1885 - 1886
Kolonel der Artillerie L. G. Berends
Gouverneur der K.M.A.

1886 - 1890

Generaal-Majoor J.N.A. Baron Taets van Amerongen
Gouverneur der K.M.A.

1890
Wet op het Militair Onderwijs aangenomen, regelt onder meer de aansluiting van het middelbaar onderwijs op de KMA-opleiding en de toelatingseisen.
1890 - 1891
Generaal-majoor der infanterie H. F. C. Hardenberg
Gouverneur der K.M.A.

1891 - 1894
Kolonel der artillerie G. F. W. Borel
Gouverneur der K.M.A.

1884 - 1898
Kolonel der Artillerie C. L. van Pesch
Gouverneur der K.M.A.

1892

Cadetten Almanak 1892
1895
Invoering van de jaarlijkse detachering van cadetten bij de parate eenheden om het leger in de dagelijkse praktijk te leren kennen. Oprichting van de cadettenvoetbalvereniging Velocitas.
1897
Oprichting van de Algemeene Gymnastiek en Schermvereeniging op 7 november

Oprichting van de Algemeene Gymnastiek en Schermvereeniging op 7 november 1897
1898
Oprichting van het Cadettencorps.
1898 - 1900
Kolonel der Infanterie J.T.T.C.van Dam van Isselt
Gouverneurder K.M.A.

1900
Velocitas wordt landskampioen voetbal.
1900 - 1905
Generaal-majoor der Infanterie F. H. A. Sabron
Gouverneur der K.M.A. 
1903
De burgerij van Breda biedt de KMA een vaandel aan. 
Het vaandel van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) is op 7 oktober 1903 uitgereikt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en werd aangeboden door de burgerij van Breda aan het cadettenkorps. Het is bij Koninklijke Besluit als vaandel erkend.
Vaandel KMA
1905 - 1911
Generaal-majoor der Infanterie Jhr. L. C. van den Brandeler
Gouverneur der K.M.A.

1905
Oprichting van de cadettenroeivereniging Dudok van Heel.

Cadetten Roeivereeniging Dudok van Heel. Opgericht 1 november 1905
1911 - 1915
Generaal-majoor der Artillerie H.Kemper
Gouverneurder K.M.A.
1914
De mobilisatie als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De cadetten worden opgeroepen om te velde te dienen.
1915 - 1919
Generaal-majoor der Artillerie J.W.P. van Hoogstraten
Gouverneurder K.M.A.

1915

Hervatting van de colleges.
1919 -1922
Generaal-majoor der Artillerie Jhr. J.H. Roëll
Gouverneurder K.M.A.

1919

Cadettensociëteit verplaatst naar het kasteel.
1921
Luchtfoto van het KMA terrein

Luchtfoto KMA terrein anno 1921
1922 - 1929
Generaal-majoor der Artillerie G.G. van Everdingen
Gouverneurder K.M.A.

1924
Sluiting van de cadettenschool in Alkmaar, de leerlingen komen naar de KMA.
1927
Eerste C & A wedstrijd. Begin jaarlijkse traditionele sportontmoeting tussen cadetten en adelborsten.
1928
Honderdjarig bestaan van de KMA met grootse festiviteiten, een reünie en koninklijk bezoek gevierd.
Honderdjarig bestaan van de KMA met grootse festiviteiten, een reünie en koninklijk bezoek gevierd.
1928
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KMA wordt door de gemeente Breda meubilair geschonken voor de senaatskamer.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KMA wordt door de gemeente Breda meubilair geschonken voor de senaatskamer.

1929 - 1934
Generaal-majoor der Infanterie C.J.H. van der Harst
Gouverneur der K.M.A.

1929

Oprichting Cadetten Hockey Club.
1934 - 1945
Luitenant-generaal der Cavalerie H.Ch.G. Baron van Lawick
Gouverneur der K.M.A.

1935

Slechts 48 cadetten voor het Nederlandse leger in opleiding.
1939
Na een groot aantal "magere jaren" nu een recordaantal van 555 cadetten. De luchtmacht doet zijn intrede. Afkondiging van de mobilisatie.
1940
De cadetten beleven de oorlogsdagen in Haarlem (KNIL) ofbij het veldleger (KL). Na de capitulatie sluit de bezetter de KMA. Het kasteel wordt gebruikt voor de legering van Duitse troepen.
1940 -1941
Luitenant-kolonel der Artillerie H. van Keppel Hesselink
Waarnemend gouverneur der KMA.

Waarnemend gouverneur Luitenant-kolonel H. van Keppel Hesselink

1940-1942
Voortzetting van de KMA in Bandoeng, Nederlands-Indië.
1948
Terugkeer van de KMA in het Kasteel van Breda.
Heropening van de Koninklijke Militaire Academie op 1 mei 1948

1948 - 1954
Brigade generaal der Infanterie K.F. Puffius
Gouverneur der K.M.A.

1949
Officiële heropening door prins Bernhard.
1950

Opnieuw installeren van de KMA-drumband (CTK).
1951-1957
Indonesische cadetten aan de KMA opgeleid.
1952
Viering van het 700-jarig bestaan van Breda. Bezoek van generaal Dwight D. Eisenhower aan de KMA. De eerste na-oorlogse door de KMA georganiseerde grote internationale militaire sportuitwisseling.
1953
Watersnood

  1953 Watersnood Gouverneur Puffius bezoekt Cadetten in Rilland Bath     1953 Watersnood Aanleg nooddijk bij Rilland Bath 
1953 Watersnood Gouverneur Puffius
bezoekt Cadetten in Rilland Bath
1953 Watersnood
Aanleg nooddijk bij Rilland Bath


De KMA doet dienst als opvangcentrum en de cadetten assisteren bij de hulpverlening.
Viering van het 125-jarig bestaan van de KMA in aanwezigheid van koningin Juliana.
1954
Overdracht brigade-generaal der Infanterie K.F. Puffius aan kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg.
Overdracht Generaal-majoor der Infanterie K.F. Puffius aan Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg.

1954 - 1959
Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg
Gouverneurder K.M.A.


1959
Commando overdracht van Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg aan Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. de Reede
Commando overdracht van Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg aan Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. de Reede
1959 - 1964
Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede
Gouverneur der K.M.A.

1960

Ingrijpende onderwijsherziening, het begin van de wetenschappelijke opleiding. De opleiding wordt verlengd van drie naar vier jaar.
1961
Instelling van het Curatorium en de Raad van Gouverneur en Assessoren.
1963
Indiening van de wet wetenschappelijk onderwijs krijgsmacht (WWOK) die echter nooit in werking is getreden. De rang cadet-vaandrig, voorheen alleen in mobilisatietijd, wordt definitief toegekend aan vierdejaars.
1964
25 juli 1964 Commando overdracht door de Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede aan Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake
25 juli 1964 Commando overdracht door de Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede aan Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake.
1964 - 1969
Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake
Gouverneur der K.M.A.

1964

Introductie van RaAG-vaandrigs (studiebegeleiders).
1966
Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus aan de KMA. Op de foto een kijk in de bibliotheek samen met Luitenant-generaal van den Wall Bake en dhr Wolf, bibliothecaris
Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus aan de KMA op 7 december. Op de foto een kijk in de bibliotheek samen met Luitenant-generaal van den Wall Bake en dhr Wolf, bibliothecaris
1968
Eerste Open Dag op de KMA.
1969 - 1971
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht J.N. Mulder
Gouverneurder K.M.A.

1971 - 1976
Generaal-majoor der Cavalerie W.K. Brederode
Gouverneur der K.M.A.

1974
Voor de eerste keer krijgt een cadet-sergeant toestemming om te trouwen.
1975-1990
Nationale Taptoe op de Parade voor het Kasteel.
1976 - 1980
Generaal-majoor der Infanterie M.H. von Meijenfeldt
Gouverneur der K.M.A.

1976
Militair management wordt het centrale thema van de opleiding. Het civiele op management en beleid gerichte element van de opleiding wordt dominant. De eerste Surinaamse cadetten slagen voor hun officiers examen.
1978
Toelating van de eerste vrouwelijke cadetten. Viering van het I50-jarig bestaan.
1980 - 1984
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht D. Klik
Gouverneurder K.M.A.

1981-1983
Meer dan 640 cadetten. een absoluut record.
1984 - 1989

Generaal-majoor der Artillerie H. Leeflang
Gouverneur der K.M.A.

1985
Onderwijsvernieuwing; invoering van militaire bedrijfskunde als centraal thema van de opleiding. Drie studierichtingen (Operatiën. Economie en
Techniek) en invoering van de studieduur van vier jaar en drie maanden.
1989 - 1992
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht mr. G.C.G. Borst
Gouverneurder K.M.A.

1992
Invoering van het onderwijsmodel '92. De wetenschappelijke opleiding komt onder de hoede van één faculteit militaire bedrijfskunde en wordt gesplitst in twee delen (KMA I en na het vervullen van de eerste functie KMA II).
1992 - 1995
Generaal-majoor der Artillerie P.H.M. Messerschmidt
Gouverneurder K.M.A.

1993

Grondige restauratie Huis van Brecht. De KMA-bibliotheek vestigt zich in het oudste stenen huis van Breda.
1995
Komst BBT-cursisten en andere opleidingen en cursussen.
1995 -1998
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht F.J.M. Vogelpoel
Gouverneurder K.M.A.

1999-2000
Restauratie het Uiltje. De inrichting van het les gebouw wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Er komen onder andere computerlokalen voor computer ondersteunend onderwijs en een videoconferencing systeem waarmee over de hele wereld verbindingen tot stand kunnen worden gebracht.
1998 - 2001
Generaal-majoor MPSD Drs. G.J.C. Roozendaal
Gouverneurder K.M.A.

2000
Opening academisch jaar voor het eerst samen met het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Instituut Defensie Leergangen. Begin van grotere samenwerking tussen KMA, KIM en lOL. Een werkverband denkt na over de aard en inhoud van de officiers opleidingen en de nieuw te vormen Faculteit Militaire Wetenschappen.
2001 - 2004
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht C.G.J. Hilderink
Gouverneurder K.M.A.

2001
Grote verbouwing van het kasteel. Ook de tweede verdieping worden legeringskamers voor cadetten.
2001
Invoering van het nieuwe onderwijsmodel 2000. Belangrijkste verschillen: de BOT-opleiding wordt zonder de onderbreking van de startfunctie verzorgd. De BBT-ers blijven voortaan ook een jaar op de KMA. Hoger opgeleiden kunnen de opleiding in de vorm van post-academisch onderwijs volgen.
2003
Het jaar dat in het teken staat van 175 jaar KMA. Het hele jaar door wordt dit feit met interne en externe evenementen en feestelijke activiteiten gevierd.
2004
Start van de bestuurlijke samenwerking tussen de drie defensie opleidingsinstituten. Het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM), het Instituut Defensie Leergangen (IDL) en de Koninklijke Militaire Academie (KMA) worden samengevoegd onder de noemer 'Hogere Defensie Opleidingen'.
2004 - 2007
Generaal-majoor der Artillerie Drs. A.G.D. van Osch
Gouverneur der K.M.A.

2007 - 2010
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht Mr. S. van Groningen
Gouverneur der K.M.A.

2010 -2012
Generaal-majoor van de Technische Staf Ir. R.G. Tieskens
Gouverneur der K.M.A.

2012 -heden
Generaal-majoor der Infanterie Vleugels
Gouverneur K.M.A.