Jaarverslag 2024Het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Koninklijke Militaire Academie (HV KMA) doet hierbij verslag van de activiteiten en de gebeurtenissen over het kalenderjaar 2023.
De HV KMA is in 2003 opgericht met de navolgende statutaire doelstellingen:

Het beheren van de cultuurhistorische collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het voormalige Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten;

  • Het verzamelen van voorwerpen waarmee de cultuurhistorische collectie kan worden aangevuld en waarmee ook in de toekomst de historie en tradities van de opleidingen aan de Koninklijke Militaire Academie kunnen worden vastgelegd;
  • Het bestemmen van de aanwezige ruimten waarin de collectie dient te worden ondergebracht;
  • Het realiseren van toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek.

Met het wegebben van de COVID pandemie en de daaraan verbonden beperkingen kon de HV in 2023 zijn publieksactiviteiten weer opstarten met toepassing van de Defensie veiligheidsregelgeving. Naast de reguliere wekelijkse openstelling van de expositie op dinsdag zijn op de meeste zaterdagen publieksrondleidingen verzorgd in samenwerking met stadgidsen van het Gilde de Baronie. Ook zijn er weer rondleidingen voor scholieren georganiseerd, die met name dankzij de inzet van een speciaal daarvoor aangestelde coördinator prima verlopen zijn.
Er is in 2023 veel tijd en energie gestoken in de herinrichting van het Kasteel na afloop van de renovatiewerkzaamheden. De intensieve en goede werkverhoudingen van onze technische ploeg met de uitvoerder van De Kok Bouwbeheer en met DOSCO / DFLB / FBD en DOSCO / DVM hebben daarbij de nodige vruchten afgeworpen. De vervolmaking van de herinrichting van de diverse ruimtes in het Kasteel zal in de komende jaren één van de aandachtpunten blijven.

Jaarverslag volledig te lezen met deze link