user_mobilelogo

puffiuszaal inrichtingklein9 december 2011- Het doorknippen van een lint in de deur van de Puffiuszaal door generaal-majoor ir. R Tieskens, gouverneur van de KMA, vormde het sluitstuk van een langdurig restauratieproject van twee monumentale schilderijen. Het werk werd uitgevoerd door de restaurateur van de KMA, de heer Henk Koopsen. Beide schilderijen hebben het thema van de Tiendaagse Veldtocht tijdens de Belgische Opstand in 1831. De twee grote olieverfdoeken op linnen hangen nu in de Puffiuszaal van het Huis van Brecht. Deze Vlaamse Stijlkamer in het Huis van Brecht is hiermee verrijkt met twee pronkjuwelen uit de collectie van de Historische Verzameling van de KMA.


slagbij ijzerenbergwebDe slag bij de IJzerenberg nabij Leuvenvan 12 augustus 1831 is geschilderd door C.J.L. Portman in 1832. Het is een doek, olie op linnen, van 230 x 290 cm en geeft weer de hertog van Saksen Weimar op zijn schimmel met een blijkbaar teleurgesteld gezicht. Het doek heeft voorafgaand aan de restauratie vele jaren de zitkamer van de Senaat van het Cadettencorps opgesierd. Daar is inmiddels een levensgrote replica neergehangen. Het schilderij is een schenking van de dames van Lelyveld.

 

 

 


overgavevanhasselt kleinwebDe overgave van Hasselt op 8 augustus 1831 is geschilderd door Jan Willem Pieneman (1832) Ook dit is een doek olie op linnen, van 209 x 290 cm. Het hoofdthema van het schilderij is de delegatie van Hasselt die onderhandelt met Z.K.H. de Prins van Oranje over de overgave van Hasselt met het doel de stad en haar bewoners te sparen. Het doek werd geschonken door Koning Willem II aan de KMA als waardering voor de bijdragen van de cadetten in het kader van de vrijwillige geldlening van 1844.