Generaal-majoor der Infanterie T.W.B. Vleugels
Gouverneur der K.M.A. van 2012 - 2013

Generaal-majoor Vleugel

 

Ir. R.G. Tieskens Overzicht Gouverneurs  

 

 

 

Loopbaan

De commandant van de Nederlandse Defensie Academie is generaal-majoor Theo Vleugels. Vanuit die functie is hij tevens gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie. Een functie die een bijzondere band schept met de stad Breda.
Theo Vleugels werd op 31 juli 1958 geboren in Vaals. Met het VWO-diploma op zak begon hij in 1976 aan de KMA. Als net afgestudeerde luitenant werd hij in 1980 als pelotonscommandant bij 43 Pantserinfanteriebataljon Regiment ‘Chassé’ in Assen geplaatst. In 1981 volgde een uitzending met UNIFIL naar Libanon. Van 1981 tot en met 1988 doorliep hij verschillende functies, waaronder compagniescommandant bij 12 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Jagers in Schaarsbergen.
Van 1988 tot en 1990 volgde hij de cursus Stafdienst en Hogere Militaire Vorming aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag. Na een korte periode als stafofficier bij de directie Personeel KL was Vleugels van 1991 tot 1993 geplaatst als operationele planner op het HQ NORTHAG in Rheindahlen (BRD) en in 1992 uitgezonden als G3 planner bij BH Command UNPROFOR in Bosnië-Herzegovina.
Van 1993 tot 1996 werkte Vleugels als planner op het HQ LANDCENT in Heidelberg (BRD). In 1996 werd hij ingezet als Intel planner in het hoofdkwartier van IFOR in Sarajevo. Daarna was hij van 1996 tot 1999 commandant van 42 Pantserinfanteriebataljon in Seedorf (BRD) waarmee hij in 1998 werd ingezet in Bosnië-Herzegovina in het kader van SFOR 4.
Van 1999 tot 2001 werkte hij op de afdeling Operationeel Beleid van de Landmachtstaf in Den Haag om vervolgens van 2001 tot en met 2004 te werken als plaatsvervangend commandant/chef staf van 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) ‘7 December’ in Schaarsbergen.  Van 2004 tot 2005 was Vleugels verantwoordelijk voor de operationele gereedstelling binnen de staf van het Operationeel Commando in Apeldoorn. In juli 2005 werd hij commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum  Manoeuvre (OTCMan) in Amersfoort.  Van augustus 2006 tot eind januari 2007 was hij wederom uitgezonden, nu als commandant van 1(NLD/AUS) Task Force Uruzgan als onderdeel van ISAF in Afghanistan.
Sinds 6 april 2007 was Vleugels, in de rang van brigadegeneraal, commandant van het Opleidings- en Trainingscommando in Utrecht. Met ingang van 2 mei 2012 is generaal-majoor Vleugels commandant van de Nederlandse Defensie Academie.