Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht Mr. S. van Groningen
Gouverneur der KMA van 2007-2010

 Gouverneur van Grongingen

Voorganger
Drs A.G.D. van Osch
Overzicht Gouverneurs opvolger
Ir. R.G. Tieskens

 

 

Loopbaan

Geboren: 6 oktober 1952 in Rotterdam, volgde van 1974 tot 1978 zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Van 1978 tot 1983 bekleedde hij diverse operationele functies in de gevechtsleiding, eerst als luitenant, later als kapitein. Van Groningen studeerde van 1979 tot 1985 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden, met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Daarna volgde een plaatsing bij de Stafgroep Juridische Zaken van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag.
In 1993 werd de toenmalige luitenant-kolonel Van Groningen benoemd tot hoofd van de Sectie Juridische Stafaangelegenheden op het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. Van 1994 tot 1996 doceerde hij op de Afdeling Opleidingen Koninklijke Luchtmacht van het Instituut Defensie Leergangen. Van december 1996 tot juni 1997 was hij vervolgens KLu-liaison bij het Contingents Commando IFOR/SFOR in Busovaça, Bosnië.
was hij in de rang van majoor geplaatst bij de 3e Groep Geleide Wapens in Blomberg (Duitsland), waar hij de juridisch adviseur was van alle Nederlandse luchtmachtcommandanten in Duitsland. Van 1987 tot 1991 was hij bovendien lid van de Arrondissements Krijgsraad in Arnhem en van de Mobiele Krijgsraad Buitenland. Na zijn functie in Duitsland werd Van Groningen als adviseur geplaatst bij de Sectie Juridische Commandoaangelegenheden bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten te Zeist.
Na zijn uitzending keerde hij terug bij de Stafgroep Juridische Zaken, aanvankelijk als Hoofd Sectie Juridische Stafaangelegenheden ter voorbereiding op de functie van Hoofd Stafgroep Juridische Zaken. In die functie, die hij vanaf 1 augustus 1998 als kolonel ging bekleden, was hij direct juridisch- en beleidsadviseur van de Bevelhebber en de Plaatsvervangend Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Bovendien was hij verantwoordelijk voor het justitiële en het juridische beleid van de Koninklijke Luchtmacht. Op 1 januari werd Van Groningen benoemd tot commandant van het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht. In die functie kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wapensystemen van de luchtmacht. Onder zijn commando werd het Logistiek Centrum KLu onderdeel van de nieuw opgerichte Defensie Materieel Organisatie. De onderbrenging in de DMO ging gepaard met een grote reorganisatie van het LCKLu., die onder meer moet gaan leiden tot concentratie van alle onderdelen van het Logistiek Centrum in Woensdrecht. Van Groningen stuurde de plannen van deze reorganisatie en het begin van de uitvoering daarvan aan. Per 25 mei 2007 is Van Groningen benoemd tot Commandant van de Nederlandse Defensie Academie. In verband met zijn benoeming werd hij bevorderd tot Generaal- majoor.