Generaal-majoor van de Technische Staf Ir. R.G. Tieskens
Gouverneur der KMA van 2010 - 2012.

Generaal-majoor Tieskens 

 

Voorganger
Mr. S. van Groningen
Overzicht Gouverneurs Opvolger
T.W.B. Vleugels

 

 

Loopbaan

Richard Tieskens werd geboren in Breda op 24 oktober 1957. Tieskens behaalde zijn diploma op het Stedelijk Gymnasium en werd in 1976 benoemd tot cadet der genie op de Militaire Academie. Hij was werkzaam in verschillende functies binnen de genie en studeerde van 1986 tot 1990 elektrotechniek aan de Technische Universiteit te Delft. Vervolgens werkte hij onder meer bij de Directie Materieel Koninklijke Landmacht en werd in 1994 bevorderd tot luitenant-kolonel. In 1997 werd Tieskens uitgezonden naar Joegoslavië en werd daarna benoemd bij de legerkorpsstaf te Münster.
In 2001 verkreeg hij, in de rang van kolonel, het commando over het landelijke bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht. In 2004 werd hij, in de rang van brigade-generaal benoemd tot plaatsvervangend directeur Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen. In 2006 werd Tieskens opnieuw uitgezonden, als contingentscommandant, naar Afghanistan, waar toen Task Force Uruzgan werd ontvouwen. Hij werd in 2007 benoemd tot directeur van de Dienst Vastgoed Defensie en op 3 september 2010, na bevordering tot generaal-majoor, benoemd tot commandant van de Nederlandse Defensie Academie en gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie. Sinds februari 2012 is Tieskens chef staf van het Allied Joint Force Command van de NAVO in het Limburgse Brunssum, bij bevordering tot luitenant-generaal. Bij de Koninklijke Militaire Academie werd hij als gouverneur opgevolgd door Brigade-generaal T.W.B. Vleugels. Na zijn actieve periode binnen defensie is Tieskens per 14 april 2014 benoemd tot Directeur Vastgoed van het nieuwe Rijskvastgoedbedrijf.