Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht J.N. Mulder
Gouverneur der KMA van 1969 - 1971.

 Gouverneur Mulder

Voorganger
A.V. van den Wall Bake
Overzicht Gouverneurs Opvolger
W.K. Brederode

 

 

 

Loopbaan

Joop Mulder wordt op 6 oktober 1915 geboren te Voorburg. In september 1935 vervult hij zijn dienstplicht bij het 3e Regiment Veldartillerie. Daarna volgt hij in de rang van cadet-sergeant-titulair de opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda.
In juli 1938 volgt zijn benoeming tot tweede luitenant der Artillerie. Een jaar later vertrekt hij naar Soesterberg voor het volgen van een vliegeropleiding. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in 1940 wijkt Mulder uit naar Groot-Brittannië, waar hij wordt gedetacheerd bij de Marineluchtvaartdienst (MLD) van de Koninklijke Marine. In 1942 behaalt hij zijn militair brevet.
Vanaf oktober 1942 tot eind van de Tweede Wereldoorlog maakt Mulder meer dan 80 oorlogsvluchten. Het leeuwendeel van zijn missies vliegt hij in 1943 en 1944 voor de Nr. 2 Group van 2nd Tactical Air Force. Mulder vliegt op de tweemotorige Lockheed Hudson-bommenwerper en later de North American B-25 Mitchell-bommenwerper.
De missies in Noord-Frankrijk, Nederland en Duitsland behoren tot de gevaarlijkste van de oorlog. Mulders toestel wordt maar liefst 6 keer getroffen door vijandelijk afweervuur ("Ik heb eens 140 kogelgaten geteld"). In april 1944 wordt Mulder tijdelijk benoemd tot kapitein-vlieger en treedt hij op als Flight Commander bij 320 squadron. Voor zijn moedige optreden als vlieger ontvangt hij op 4 mei 1944 het Vliegerkruis.
Van juli tot september 1944 is Mulder commandant van 320 squadron, dat door het uitvoeren van offensieve operaties als het aanvallen van schepen, onderzeeboten, havens, fabrieken, vliegvelden en lanceerinrichtingen voor V-1's, een belangrijke bijdrage levert aan het breken van de Duitse weerstand. Op 26 november 1947 ontvangt Mulder het Ridderkruis der 4e Klasse in de Militaire Willemsorde wegens "uitstekende daden van moed, beleid en trouw".
Na de oorlog vervult Mulder verschillende functies bij het toenmalige Directoraat (Nederlandse) Luchtstrijdkrachten. Van oktober 1961 tot eind 1962 verblijft Mulder in Nieuw-Guinea als Commandant Luchtverdediging Nederlands Nieuw-Guinea. In die periode zijn er hoogoplopende spanningen tussen Nederland en Indonesië over de status van het gebied. Daarom stuurt Nederland onder andere een aantal Hawker Hunter-luchtverdedigingsjagers naar de Vliegbasis Mokmer op het eiland Biak.
In december 1964 wordt Mulder commandant van het Commando Luchtopleidingen in Arnhem onder gelijktijdige benoeming tot commodore. Met de rang van generaal-majoor bekleedt Mulder, als eerste luchtmachtofficier in de geschiedenis van de academie, van 1969 tot 1971 de functie van gouverneur van de KMA.
Op 15 juni 1971 krijgt hij eervol ontslag. De laatste jaren van zijn leven zet Mulder zich in voor (oorlogs)veteranen van de luchtmacht. Mulder overlijdt op 2 mei 1991 in Den Haag.
Joop Mulder is naamgever van een Lockheed C-130 Hercules van het 334 squadron van de Koninklijke Luchtmacht.

© WWW.defensie.nl