Generaal-majoor der Infanterie H.F.C. Hardenberg
Gouverneur der KMA van 1890 - 1891
Gouverneur Hardenberg


Voorganger
J.N.A. Baron Taets van Aamerongen
Overzicht Gouverneurs Opvolger
G.F.W. Borel

 

 

Loopbaan

H.F.C. Hardenberg werd geboren in het jaar 1836 en arriveerde in 1852 op de ,,Koninklijke Militaire Academie voor de Zee- en Land macht'' en werd als cadet der infanterie geplaatst in het 1e studie jaar. Nadat hij in 1856 zijn opleiding voltooid had werd hij bij Zijner Majesteits Besluit van 30 juni 1856, no. 65 benoemd tot 2e Luitenant der infanterie en aangesteld bij het 2e bataljon van het 6e Regiment Infanterie in de standplaats Delft.
Op 16 juli 1858 werd hij bevorderd tot 1e Luitenant en vertrok met zijn onderdeel naar Geertruidenberg en later naar Breda.
In 1861 werd hij overgeplaatst naar het 4e Bataljon van het Regiment Grenadiers en Jagers te 's-Gravenhage, waar hij een jaar later werd aangesteld tot Luitenant-adjudant van de Bataljonscommandant van het 4e Bataljon.
Op 20 mei 1867 werd hij bevorderd tot Kapitein der infanterie en geplaatst bij het 2e bataljon van het 4e Regiment Infanterie te Leiden, waarna hij in 1869 overging naar het 4e Bataljon Jagers van het Regiment Grenadiers en Jagers.
Nadat hij in 1872 als Kapitein der 2e klasse was overgeplaatst naar de Generale Staf werd hij het jaar daarna als Kapitein der 1e klasse toegevoegd aan de Chef van de Generale Staf.
Op 21 november 1878 werd hij bevorderd tot Majoor van de Generale Staf en geplaatst bij de 11e Afdeling (Generale Staf) van het Departement van Oorlog, Vervolgens werd hij in 1880 als Majoor weer toe gevoegd aan de Chef van de Generale Staf.
In 1882 werd hij benoemd tot Commandant van het 4e bataljon van het 5e Regiment Infanterie met standplaats 's-Hertogenbosch en in mei van dat jaar werd hij bevorderd tot Luitenant-kolonel.
De functie van bataljonscommandant zou hij uitoefenen tot 1884 toen hij als Luitenant-kolonel van de Generale Staf werd aangesteld tot Hoofd van de 11e   Afdeling van het Departement van Oorlog.
In april 1887 werd hij bevorderd tot Kolonel en in dat jaar werd hij benoemd tot Regimentscommandant van het 3e Regiment Infanterie te Bergen op Zoom.
Op 28 april 1890 werd Kolonel Hardenberg benoemd tot Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie en op 8 mei 1890 nam hij het Commando over van Generaal-majoor Baron Taets van Amerongen.
De functie van Gouverneur der K.M.A. zou slechts korte tijd door hem uitgeoefend worden, want op 8 oktober 1891 werd Generaal- majoor Hardenberg benoemd tot Commandant der 3e Divisie Infanterie, waarvan het Hoofdkwartier te Breda was gevestigd.
In 1892 was hij nog voor korte tijd Inspecteur van het wapen der Infanterie, maar op 5 november van dat jaar werd hij op non-activiteit geplaatst vanwege langdurige ziekte ingevolge de wet van 28 augustus 1851, Staatsblad no. 128.
Nadat hij in 1894 was gepensioneerd, overleed hij op 78-jarige leeftijd te 's-Gravenhage in het jaar 1914