Luitenant-kolonel der Infanterie A. Engelvaart.
Gouverneur der KMA van 1868 - 1871 en van 1872 - 1876.

Gouveneur Engelvaart 

 

Voorganger eerste keer
A.C.A. Schönstedt
Overzicht Gouverneurs Opvolger eerste keer
J.M. van der Star
Voorganger tweede keer
J.M. van der Star
Overzicht Gouverneurs Opvolger tweede keer
N. van Willes

 

 

Loopbaan

A. Engelvaart werd geboren in het jaar 1812. Voorbestemd om een militaire loopbaan te volgen trad hij in dienst bij de Infanterie en werd op 21 december 1832 benoemd tot 2e luitenant en ingedeeld bij de 18e Afdeling Infanterie.
Na zijn bevordering tot 1e luitenant der Infanterie in maart 1843 werd hij geplaatst bij het 4e Regiment Infanterie als luitenant-adjudant van de bataljonscommandant van het 3e bataljon met als standplaats Den Helder.
Nadat hij in april 1856 was bevorderd tot kapitein werd hij overgeplaatst naar 's-Hertogenbosch en ingedeeld bij het 4e bataljon van het 2e Regiment Infanterie. In september 1862 volgde zijn bevordering tot Majoor der Infanterie en zijn benoeming tot Commandant van een bataljon Infanterie te 's-Hertogenbosch.
In mei 1867 werd Engelvaart bevorderd tot Luitenant-kolonel en benoemd tot Directeur van de Normaal Schietschool te 's-Gravenhage. Nadat Kolonel Schönstedt op 20 maart 1868 de Koninklijke Militaire Academie als Gouverneur had verlaten, werd de Majoor der Artillerie A. J. A. Gerlach, de toenmalige Eerste officier van de K.M.A., tijdelijk met het commando over de K.M.A. belast, totdat Luitenant-kolonel Engelvaart in april 1868 de eervolle opdracht kreeg om Gouverneur te worden van de Koninklijke Militaire Academie. Niets wees er in 1871 op dat het Gouverneurschap in dat jaar beëindigd zou worden.
Maar toen de Minister van Oorlog op 28 januari 1871 na 24 dagen als zodanig te hebben dienst gedaan om gezondheidsredenen ontslag vroeg, werd Kolonel Engelvaart aangezocht om de portefeuille van Oorlog over te nemen in het 3e Ministerie Thorbecke. In zijn plaats werd de Majoor van de Generale Staf Van der Star, Directeur van de Stafschool, tot waarnemers Gouverneur benoemd.
De inmiddels tot Generaal-majoor bevorderde Minister van Oorlog bleef deze functie uitoefenen tot en met 23 december 1871 en trad toen af door een verschil van mening omtrent de ,,legerorganisatie bij de wet”. In februari 1871 werd Generaal-majoor Engelvaart voor de tweede maal belast met het Gouverneurschap over de Koninklijke Militaire Academie. Zijn tweede ambtsperiode eindigde in februari 1876, toen hij gepensioneerd werd met de rang van Luitenant-generaal.
Luitenant-generaal Engelvaart, de enige Gouverneur die tweemaal een ambtsperiode als Gouverneur heeft gehad, overleed te 's-Gravenhage op 2 februari 1893.