Karel Rabenhaupt, Gouverneur Groningen 1672

Michiel A de Ruyter, Admiraal 1676

Menno van Coehoorn, Generaal der Fortificatiën 1704

 Baron F N Nagel Veldmaarschalk 1718

 Kolonel J J Schneiter 1849 Escadron-chef Regiment Rode Lanciers

 Vermeulen Krieger Lt-Kolonel 1865

Godard v. Reede Ginckel Veldmaarschalk 1703
 

Officier Regiment Dragonders