user_mobilelogo

2 april 2019 - Als we het hebben over de collectie van HV KMA moet je eerst gaan bepalen wat de omvang van de collectie is. We praten dan niet over aantallen, maar welke onderwerpen men vindt dat deze behoren tot de collectie van de HV KMA.

De samenstelling van de collectie is gedefinieerd als:
De collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het opgeheven Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten.

Met deze definitie bepalen we welke items wel of niet tot “onze” collectie behoort. Dit gaat niet alleen over de items die al in ons bezit zijn, maar ook over items die we verkrijgen door schenkingen of het in bewaring nemen van door de onderhavige NLDA-organisaties (Nederlandse Defensie Academie) afgestoten zaken. De stichting richt zich primair tot het beheer van de bestaande collectie en is terughoudend met het actief uitbreiden van de collectie door middel van aankopen en schenkingen. In beginsel wordt alleen tot uitbreiding overgegaan, wanneer het desbetreffende item binnen de definitie valt en een waardevolle aanvulling betreft. 

Bij inventarisatie komen we op dit moment op ongeveer 20.000 collectie items. Bij veel musea zie je dat men werkt met deelcollecties. Enerzijds om beter inzicht te hebben in de collectie, maar ook om het werk en expertise te verdelen over de medewerkers/vrijwilligers. Ook de collectie van de HV KMA is te groot om als één collectie te zien. Bij de oprichting van de stichting en het in beheer nemen van de bestaande KMA collectie in 2003 is de collectie onderverdeeld in de navolgende deelcollecties.
• foto’s, prenten;
• schilderijen en grafische kunst;
• uniformen;
• wapens (waaronder handvuur- en blanke wapens);
• ornamenten en sculpturen;
• gebouwen werken en terreinen;
• vaandels;
• miniaturen en maquettes;
• boeken en geschriften (waaronder persoonlijke manuscripten);
• onderscheidingen en gedenkpenningen.
Met deze onderverdeling kunnen we verder aan de slag. Wel moeten we ons in het achterhoofd houden dat collectie items onder meerdere deel collecties kunnen vallen en dat bij publiceren vanuit de database Memorix het zichtbaar wordt