user_mobilelogo

19 maart 2019 - De HV KMA heeft een werkgroep Collectiebeheer ingesteld om de invoer van registratiegegevens van de collectie van de HV KMA te begeleiden.

Diverse vrijwilligers van de HV KMA zullen om hun medewerking worden gevraagd. Het is van belang dat bij de invoer van gegevens door alle betrokkenen op eenduidige wijze kan worden gewerkt. Met het op juiste wijze invoeren van de gegevens zal effectief beheer en raadpleging (terugvindbaarheid) van de collectie moeten worden gewaarborgd. In dit document worden richtlijnen nader uitgewerkt voor de in te voeren gegevens.