user_mobilelogo

19 maart 2019 - Een van de taken van de Stichting Historische Verzameling KMA (hierna te noemen HV KMA) is het beheer van de historische verzameling.

De collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het opgeheven Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten. Deze inmiddels omvangrijke collectie bevindt zich op verschillende plaatsen, zoals kasten, opslagruimten, expositieruimtes, verspreid over diverse gebouwen op het KMA-terrein.
Voor een goed beheer van de erfgoedcollectie, d.w.z. het verzamelen, exposeren en onderhouden ervan, bestaat momenteel onvoldoende inzicht in omvang, aard en locaties. Informatie daarover is onoverzichtelijk, incompleet en verouderd. Dit inzicht tracht men momenteel te verkrijgen aan de hand van papieren, niet geactualiseerde registraties, o.a. op basis van de documentatie van de voormalige bibliothecaris H. Wolff, digitale bestanden, zoals excel-spreadsheets en (verouderde versies van Ad-Lib. Dit lukt in zeer beperkte mate, mede omdat de HV KMA als vrijwilligersorganisatie beperkt is in kennis en mankracht ter zake.